Đường dây nóng +84 969 138 138

 

Tin Video
THÔNG BÁO

Căn cứ theo văn bản số 6240/BGTVT-KHCN ngày 19/05/2015 của bộ GTVT

Các phương tiện giao thông vận tải:
  • Lắp sau ngày 15/04/2015, bắt buộc phải sử dụng thiết bị GSHT đáp ứng tính năng theo quy chuẩn mới
  • Lắp trước ngày 15/04/2015 nếu vẫn còn hiệu lực, phải nâng cấp và bổ sung tính năng chậm nhất trước ngày 31/12/2017

  Xem chi tiết

 

Khách hàng và đối tác